Photo Media sp. z o.o.
ul. Żwirki 42/12
83-110 Tczew
NIP 5932561828 REGON 220942588 BDO 000381248
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000347061
Kapitał zakładowy 5000,00 zł opłacony w całości
Adres url:www.photo-media.pl


e-mail: biuro@photo-media.pl